Jestem cyklistą

 

rekrutacja bursa dokumenty

lohsCel: rower alternatywą dla samochodu - propagowanie poruszania się rowerem na co dzień, integracja grupy klasowej w ramach wspólnego celu
Zadania:
- przeprowadzenie rocznego konkursu dla wszystkich klas LO
- uczestnictwo w zewnętrznych imprezach rowerowych
Termin:
17.09.2018 – 15.06.2019
Uczestnicy:
uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły

Regulamin konkursu

 


I. Zasady ogólne


1. Rywalizującą grupę stanowi klasa z wychowawcą oraz inni nauczyciele lub pracownicy administracji i obsługi szkoły, których uczniowie przekonają do stawiania rowerów w boksie danej klasy.
2. Każda grupa otrzymuje punkty za wcielanie w życie hasła „jestem cyklistą”, albo zostają jej odjęte punkty za odstępstwa od przyjętych poniżej zasad.
3. Podsumowanie końcowe nastąpi 15 czerwca, a dla klas trzecich 30 kwietnia. Nagrody będą miały charakter indywidualny i zespołowy.
4. Ranking grup tworzy prowadzący projekt, a rankingi indywidualne w obrębie grup (klas) ich liderzy, którzy w miarę możliwości powinni rekrutować się spośród uczniów ze zwolnieniami z wychowania fizycznego.
5. Rankingi indywidualne są weryfikowane przez prowadzącego projekt.
6. Każdej grupie zostanie przydzielony na szkolnym dziedzińcu osobny stojak na rowery. Zliczanie rowerów będzie miało miejsce codziennie w połowie dużej przerwy.
7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do przepisów ruchu drogowego, ewentualnie zasad poruszania się po ścieżkach rowerowych i pieszo-rowerowych.

II. Przyznawanie punktów


1. Przyjazd do szkoły rowerem (do 4 km - 1 pkt)
2. Przyjazd ze znacznej odległości (za każde drugie i kolejne 4 km – dodatkowy 1 pkt)
3. Udział w imprezie rowerowej
a) o charakterze klasowym lub towarzyskim (3 pkt)
b) o charakterze gminnym lub powiatowym (5 pkt)
4. Grupie i uczestnikowi projektu w razie nieobecności spowodowanej całodziennym lub kilkudniowym wyjazdem organizowanym przez szkołę lub stowarzyszenie o charakterze społecznym przyznana jest średnia punktów z danego miesiąca.

III. Odejmowanie punktów


Naruszanie przepisów o ruchu drogowym lub zasad poruszania się na ścieżkach rowerowych lub pieszo-rowerowych na wniosek nauczyciela lub pracownika szkoły, który był świadkiem wykroczenia (5-10 pkt)

V. Decyzje i odwołania


1. Decyzje o przyznaniu lub odebraniu punktów podejmuje jednoosobowo prowadzący projekt.
2. Instancją odwoławczą dla tych decyzji jest zebranie 15 liderów grup.
3. Odwołanie decyzji następuje za sprawą głosowania ośmioma głosami „za”, niezależnie od liczby uczestniczących w zebraniu liderów.
4. O miejscu i terminie zebrania decyduje osoba (grupa) zgłaszająca wniosek o odwołanie decyzji.

VI. Klasyfikacja


1. Miejsce grupy (klasyfikacja klas) jak i pojedynczego uczestnika (klasyfikacja wewnątrzklasowa) zależy od liczby zdobytych punktów na koniec projektu (15 czerwca).
2. Dla klas trzecich i uczniów tych klas datą krytyczną jest 30 kwietnia. Lokata zajmowana w tym momencie jest dla nich miejscem końcowym.
3. Wręczenie nagród rocznych lub ich wykorzystanie następuje po 15 czerwca. 4. W przypadku klas pierwszych i drugich może zostać przesunięte na wrzesień następnego roku szkolnego.

VII. Nagrody

3. Nagrodami w rywalizacji grup będą:
– dofinansowanie do spływu kajakowego
- dodatkowy dzień wolny na wycieczkę klasową
4. Nagrodami rocznymi w rywalizacji indywidualnej będą:
- oceny celujące za aktywność z wychowania fizycznego
- nagrody rzeczowe, ich wartość zależna będzie od hojności sponsorów

VIII. Uwagi:


Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania projektu. Zapis punktu może zaproponować tylko prowadzący projekt, choć także na wniosek osób biorących udział w projekcie. Przyjęcie punktu następuje w czasie głosowania liderów grup minimum ośmioma głosami „za”. Prowadzącym projekt jest Leszek Nowacki, nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

szkola dialogu 2019

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo