Aktualności

plakat 2019

lohs• Stypendium edukacyjne
1. mogą się o nie ubiegać uzdolnieni uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku nauki (co najmniej 4,5), jednakże ze względu na trudną sytuację rodzinną/materialną nie mają możliwości rozwoju swoich zdolności i realizacji właściwej ścieżki edukacyjnej.
2. tryb ubiegania się o stypendium edukacyjne:
-uczeń składa w szkole wniosek o przyznanie stypendium w terminie do 20 września 2018r,
-do wniosku uczeń dołącza:
a) kserokopię świadectwa z poprzedniej klasy,
b) dokumenty potwierdzające sytuację materialną (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach członków rodziny za rok 2017 lub z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa za rok 2017)
c) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

 

 


• Jednorazowe stypendium motywacyjne (dla uczniów klas II i III) za osiągnięcia naukowe i artystyczne
Otrzymują je uzdolnieni uczniowie, którzy w szkole, dla której Powiat Wrzesiński jest organem prowadzącym, w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, osiągnęli wybitne rezultaty w dziedzinie naukowej lub artystycznej, w szczególności laureaci wieloetapowych konkursów oraz olimpiad szczebla krajowego i międzynarodowego,
• Jednorazowe stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe
Dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli wybitne rezultaty w zawodach sportowych

Bliższe informacje oraz formularze wniosków dostępne u pedagoga szkolnego.

 

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
3
10
16
17
19
20
23
24
31

logo taplo

logo UE rgb 1

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Galerie zdjęć

Kontakt

kontakt

bip logo