Zamówienia i przetargi

naglowek pismo

Września, dnia 20.08.2015


Zapytanie ofertowe Nr 3/2015

 

 

 1. Zamawiający:
  Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni
  NIP 789-11-06-553, REGON 000229211

 2. Przedmiot zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie kosztorysu ofertowego na wykonanie modernizacji drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza
 3. Miejsce i termin złożenia oferty:
  Ofertę proszę złożyć do dnia 26 sierpnia 2015r. do godz. 10:00 w sekretariacie szkoły w Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1 w zamkniętej kopercie z napisem „Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z bramą wjazdową”.

 4. Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryteriów:

 • Cena 100%

Cena w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zadania. Okres związania z ofertą wynosi 60 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: (61) 4360230.

W załączeniu: kosztorys ofertowy.

logo UE rgb 1

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo