Zamówienia i przetargi

naglowek pismo

 Września, dnia 7.09.2015

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z brama wjazdową
przy Liceum Ogólnokształcącym im. H. Sienkiewicza we Wrześni, ul. Witkowska 1

Zamawiający Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza we Wrześni reprezentowane przez Dyrektora Szkoły Panią Violettę Zdunowską na podstawie art.92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu:

Modernizacja drogi wewnętrznej wraz z brama wjazdową
we Wrześni ul. Witkowska 1

została wybrana oferta złożona przez :
Zakład Ogólnobudowlany MARBUD s.c. Maria i Zenon Waszak
62-300 Września
Ul. Dondajewskiego 42
Cena wybranej oferty: 37.934,48 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza cena
Zamawiający informuje, że w w/w postępowaniu oferty złożyli:

 1. Zakład Drogowy
  Waldemar Lewandowski
  Psary Małe, ul. Krótka 1a
  62-300 Września
 2. WBR-SERWIS
  Pakszyn 1B
  62-250 Czerniejewo
  Oferta odrzucona w związku z rażąco niską ceną.

 

 

                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                              Violetta Zdunowska

logo UE rgb 1

logo taplo

bohaterON

wolontariat z klasą

logo karta szkolna

magisterscholasticus

dopalacze nafb kopia

Kontakt

kontakt

bip logo